A person holding a mobile phone with an NFT with a desktop wallpaper in the background

NFT Begrippen

Hier zal ik zoveel mogelijk documenteren welke begrippen, uitdrukkingen en gezegdes ik tegen ben gekomen op mijn reis door de NFT Space. Eigenlijk is het een soort nieuwe taal die gebruikt wordt. Een combinatie van Nederlands, Engels, Turbo-taal en termen uit de beleggingswereld en chats. Gebruik het om jezelf voor te bereiden op de cursus, of als naslagwerk. Of natuurlijk gewoon om te zien waar deze space over gaat.

1X, 2X, 3X, ...

Bij het flippen van NFT’s staan de termen 1X, 2X, 3X enz. voor het aantal keren dat de NFT in waarde is vermeerderd. Als een NFT dus gekocht is voor 1 ETH en je verkoopt hem later voor 3 ETH, dan is hij dus “3 X gegaan” en heb je 2 x je inleg als winst verdiend.

Airdrop

Een airdrop houdt in dat een project waar je aan verbonden bent gratis een digitaal product aan jou geeft. Zie het als je digitale portemonee (wallet) die je open houdt en er valt gratis een extra product in. Dit kan bijvoorbeeld een token zijn, of een nieuwe NFT. In sommige gevallen kan het geld zijn of een POAP (certificaat van aanwezigheid). Airdrops worden vaak gewaardeerd.

Alpha

Alpha is “insider kennis”. Zoals bijvoorbeeld informatie over een project dat nog moet gaan minten. Als deze informatie jou een concurrentie voordeel geeft ten opzichte van andere NFT traders, is het alpha.

Vaak wordt alpha “gelekt” om een hype te creeeren.

Ape in

Door de Fear of Missing Out (FOMO) ontstaat soms een situatie, dat je veel meer dan één NFT koopt van een project. Vaak is het dan zoveel als je je kunt veroorloven omdat je hoge verwachtingen hebt van het project of de “moon” niet wilt missen.

Bear Market

Laagtij in de markt. In een bear market periode zijn minder mensen aan het handelen in NFT’s. Vaak gaat dit gepaard met een hoogtij markt voor crypto-currencies.

Tijdens een bear-market dalen de gemiddelde prijzen per NFT vaak en neemt het volume van totale sales af. Sommige projecten overleven dit niet. Alleen sterke projecten met een goed team, goede community en goede roadmap zijn in staat te overleven en sterker uit de bear market te komen. Vaak is het resultaat dat in de bull-market, die erop volgt, deze NFT-projecten beloond worden met een “higher low”. Dit wil zeggen dat hun floor prices hoger liggen dan tijdens een vorige hoogtij in de markt.

BrokenSea

BrokenSea is een schertsende naam voor OpenSea. Door toename in volume in de handel in NFT’s kampt OpenSea regelmatig met capaciteitsproblemen. Hierdoor worden onder andere floor-prices vertraagd weergegeven of krijgen mensen foutmeldingen. Soms op cruciale momenten (zoals bij het listen van een NFT). Als gevolg van de instabiliteit en onbetrouwbaarheid noemen mensen OpenSea vaak BrokenSea (ookwel DeadSea).

Bullish

Bullish wordt gebruikt voor vastberadenheid. Als iemand aangeeft ergens bullish over te zijn, weet zij het zeker en is ze zich er van bewust dat ze mischien wel erg koppig is. Juist omdat ze het zo zeker weet.

Bull Market

Tegenovergestelde van een Bear Market. Hoogtij in de markt, resulterend in hoge NFT prijzen, soms tegen het absurde aan. Het volume aan handel in de NFT space is hoog. Vaak zijn de crypto prijzen lager, hierdoor zijn mensen eerder geneigd te investeren in NFT’s.

Collab.land

Collab.land biedt een service die vaak door NFT projecten gebruikt wordt in Discord- en Telegram groepen. Deze service “leest” jouw wallet, na jouw goedkeuring en kan zo herkennen of jij een holder bent van een of meerdere NFT’s van het betreffende project. Aan de hand hiervan kent een bot jou bepaalde rechten of privileges toe in de besloten community. Verkoop je je NFT’s, dan herkent Collab.land dit ook, en verlies je je privileges weer.

DAO

Een DAO is een (Digital) Decentralized Autonomous Organization. Deze organisatie is een business model, voor zowel commerciële als non-profit organisaties. De DAO bestaat uit een set contracten op de Ethereum blockchain. Het is een digitale organisatie, zonder adres, zonder mensen in management-functies.
De macht van een directie wordt bij dit model direct geplaatst in de handen van de eigenaren. Zo wordt geld in het bedrijf minder uitgeven aan overhead en is alles volledig traceerbaar en transparant voor alle eigenaren.
Eigenaren krijgen tokens, met een waarde, die bovendien voor stemrecht in de DAO zorgen.

Diamond Hands (DH)

Tegenovergestelde van Paper hands. Diamond hands kopen NFT’s en houden deze vast voor lange tijd, gebaseerd op vertrouwen in de NFT-set. Vaak volgt dat weer uit vertrouwen in de artiest, team en comnunity achter de NFT-set. Diamond hands zijn niet op zoek naar snelle winst, maar lange termijn stabiliteit.

DYOR

Do Your Own Research. Dit is een van de mantra’s in de NFT space en staat voor dat je niets van anderen blind moet aannemen. Een NFT project waar iemand veel vertrouwen in heeft, hoeft niet per sé een goede investering voor iemand anders te zijn. Als disclaimer, zegt de community vaak, na een project aan te bevelen: DYOR. Op deze manier herinnert men elkaar eraan dat investeren je eigen risico is. Niemand anders dan jijzelf is verantwoordelijk voor jouw investeringen in NFTs.

Etherium (ETH)

Ethereum is een gedecentraliseerde open source blockchain, die werkt met zgn. “smart contracts”. Op deze blockchain is het geaccepteerde betaalmiddel Ether (ETH of Ξ). ETH wordt als cryptocurrency het meest gebruikt, ná Bitcoin.

Family (fam)

Binnen een NFT-project of NFT-set Discords (de community) is het gebruikelijk om elkaar Family te noemen, of kortweg “fam”. Hiermee wordt benadrukt, dat we allemaal in het zelfde schuitje zitten en het communitygevoel versterkt. Community is een van de belangrijkste factoren die de levensvatbaarheid, succes en levensduur van een NFT Set of project beinvloeden. Door elkaar en de groep aan te spreken met “fam” benaderen community leden elkaar direct op vriendschappelijke toon.

Flip

Het inkopen en doorverkopen van een NFT met marge (bijvoorbeeld 2X of 3X).

Floor Price (FP)

De Floor Price van een NFT-set is de prijs van de goedkoopste NFT binnen de set, die op een gegeven moment te koop staat. Hoe hoger de floorprice, deste meer waard alle NFT’s in de set.

FUD

to Fud is paniek zaaien in een community die resulteert in holders die hun NFT’s willen verkopen.

Fren

Slang voor “Friend” ofwel Vriend. Aanspreektaal binnen Discord en Twitter.

FOMO

FOMO staat voor Fear Of Missing Out. Het is de angst dat je iets moois of iets goeds mist, waardoor je je gedrag verandert. Dit kan zijn dat je de hele dag op je socials kijkt uit angst om iets te missen. Binnen de NFT space betekent het voornamelijk dat je NFTs koopt uit angst dat ze “to the moon” gaan, zonder dat jij er deel van uitmaakt. FOMO zorgt voor hype. Hype heeft een grote invloed op marktwerking en daarmee op floor prices en prijzen van NFT sets in het algemeen.

Gas

Gas is wat betaald moet worden om gebruik te kunnen maken van de Ethereum blockchain. Voor iedere transactie betaal je een transaction fee. Omdat transacties resources nodig hebben (computing en storage), is de hoogte van de gas fee afhankelijk van de complexiteit van de transactie en grootte van de transactie. Het is mogelijk om een hogere fee te betalen dan de vraagprijs om voorrang te krijgen op andere transacties.

Gas Wars

Gas wars vindn plaats als er veel drukte is op de blockchain en veel transacties tegelijk uitgevoerd moeten worden. De gas prices stijgen dan en taken worden in een rij (queue) gezet. Taken die meer gas fee betalen krijgen in deze gevallen voorrang. Er is een risico dat om bijvoorbeeld een NFT te kopen, je in een processing queue belandt. Terwijl jij in de rij staat, wil iemand anders dezelfde NFT kopen, maar biedt meer gas fee. Deze persoon sluit dan voor jou aan in de rij en kan de NFT eerder kopen dan jij. Omdat jouw verzoek om een reeds verkochte NFT te kopen wel behandeld is, moet je toch betalen voor de gas fee, ook al is de NFT voor je neus weg gekocht.

GM

In een discord groep is het normaal om elkaar te begroeten met GM wat staat voor Good Morning (Goede morgen). Doordat NFT space niet locatiegebonden is, kan het ochtend zijn voor de één terwijl het avond is voor de ander.

GN

In een discord groep is het normaal om elkaar te begroeten met GN wat staat voor Good Night. Doordat NFT space niet locatiegebonden is, kan het ochtend zijn voor de één terwijl het avond is voor de ander.

HODL

Hodl’en is waarschijnlijk ontstaan door een simpele typefout. Het staat voor holden van je NFT’s en betekent dat je deze niet verhandelt. Zie ook Diamond Hands.

Icy.tools

Icy.tools is een dienst die zowel gratis als betaald (meer functionaliteit) geleverd wordt. Door directe koppeling met de blockchain is meer informatie beschikbaar die bruikbaar kan zijn om concurrentie voordeel te krijgen tijdens het handelen in NFT’s.

IRL

In Real Life. In tegenstelling tot de NFT Space, die zich voornamelijk in de digitale wereld afspeelt, is IRL de echte wereld. Sommige NFT’s geven utilities (bijkomstigheden) waar je in het echte leven ook iets aan hebt, zoals bijvoorbeeld merchandise, petjes, brillen, maar ook toegang to hele exclusieve feesten en echte communities, alleen voor holders (bijv. Bore Ape Yacht  Club, BAYC).

LFG

Let’s F#cking Go! Vaak gebruikt in discord groepen, gecombineerd met een raket plaatje, verbonden aan going to the moon. Het betekent dat iemand de verwachting heeft dat de NFT set het goed gaat doen.

Liquidity

Liquidity is simpelwel de liquiditeit, ETH in je wallet om aankopen te kunnen doen. Vaak moet liquidity vrij worden gemaakt door NFT’s te verkopen, om iets anders te kunnen kopen. In zulke gevallen worden NFT’s wel eens verkocht onder de aankoopprijs van de huidige eigenaar.

LMAO

Laughing My @ss Off. Een manier om uit te drukken dat je iets erg lachwekkend vindt.

Metamask

Metamask is een provider van crypto wallets en toegang tot blockchain apps. Veel NFT’s worden verhandeld via een Metamask wallet. Metamask biedt een key vault, beveiligde login, token wallet en token exchange.

Mint

Mint is het moment dat de Token (het plaatje) gekoppeld wordt aan de blockchain en daarmee verhandelbaar wordt. De mint vindt plaats bij het project zelf, prijs wordt gereguleerd door het project. Voor de mint bestaat de NFT nog niet voor de wereld, na de mint kan de prijs fluctueren.

Nansen

Nansen is een tool waarmee je activiteit op de blockchain in realtime kunt volgen. Ook biedt nansen statistieken en AI (artificial intelligence) om zo af te kunnen leiden welke vernderingen in de NFT space komen. Gebruik van deze en dit soort (betaalde) tools leidt to concurrentievoordeel ten opzichte van andere handelaren.

Non-Fungible Token (NFT)

Non-fungible token. Een koppeling op een blockchain van een account aan een niet uitwisselbaar digitaal item van een smart contract. Deze constructie zorgt ervoor dat het eigendom van een digitale creatie aantoonbaar wordt, vergelijkbaar met een notariele akte bij de aanschaf van een huis.

OG

OG staat voor Original Ganster. Binnen de NFT community staat het equivalent voor “erg stoer”. Vaak krijgen mensen die als een van de eersten durfden te investeren in een NFT set deze titel.

OpenSea

OpenSea is een marktplaats voor het handelen in NFT’s. OpenSea brengt vraag en aanbod bij elkaar tegen betaling van een fee. OpenSea is de eerste serieuze marktplaats voor NFT’s. Inmiddels zijn er meerdere marktplaatsen in opkomst, oa. LooksRare. Coinbase is bezig met de ontwikkeling van een marktplaats waar mensen met gewone creditcards direct NFT’s kunnen kopen, zonder eerst naar een exchange te moeten voor het wisselen naar crypto currency.

Paper Hands (PH)

Paper Hands zijn mensen die in de space zitten om een snelle verkoop te maken (Quick Flip). Ze zijn geen stabiele factor voor het project dat de NFT’s uitbrengt, maar brengen de Floor Price alleen maar omhoog.

PFP

PFP staat voor Profile Picture. Het icoon dat gekoppeld is aan bijvoorbeeld jouw gebruikersnaam op Twitter, Facebook (Meta) of Telegram. Twitter en Meta hebben aangekondigd dat zij een service zullen introduceren, die het eigenaarschap van een pfp verifieert. Zo zullen in de toekomst mensen alleen nog maar PFP’s kunnen gebruiken waarvan ze eigenaar zijn, aantoonbaar via de blockchain. Voor deze PFP’s kunnen de NFT plaatjes gebruikt worden en geverivieerd via Web3.0 technieken.

Pumping

Het opdrijven van de floorprice. Een NFT-set die aan het “pumpen” is heeft een floor price die  hard omhoog gaat.

De floor price kan ook beinvloed worden door holders. Als de community van holders samen afspreken dat NFT’s alleen nog maar gelist worden boven een bepaalde prijs, stijgt de floor price in korte tijd.

Quick Flip

Een snelle inkoop en verkoop met marge. Vaak gedaan door paper hands vlak na een mint. De marges zijn dun maar kunnen soms verdiend worden al binnen een paar uur.

Reveal

Traditioneel doorgaat elke NFT-set of subset de koppeling aan de blockchain en introductie op de marktplaats (mint) en daarna de reveal, waarbij het publiek de daadwerkelijke art (plaatje) te zien krijgt.

Soms valt de art niet in de smaak, waardoor de floor price daalt. NFT projecten geven vaak “sneak peaks” in de besloten Discord groepen om  verwachtingen te managen en reacties te peilen.

Roadmap

Het project team van een NFT set presenteert hun plannen voor de toekomst in de vorm van een Roadmap. Welke stappen worden wanneer genomen. Welke voordelen worden wanneer geboden aan NFT holders, of wat is het lange termijn nut van de NFT? Voorbeelden kunnen zijn: het ontwikkelen van een game, fundraising voor charity of het ontwikkelen van toekomstige omgevingen in een metaverse.

Rug Pull

Een Rug Pull is een NFT project waar het project team er vandoor gaat met het geld en de holders achterlaat met een waardeloos geworden NFT. Een rug pull kan ook plaatsvinden op een minder agressieve manier: het project bloedt dood en het team (designer, developers) besteden geen aandacht meer aan het project.

Scam

Omdat de NFT space nog erg jong is en niet gereguleerd, vindt er veel oplichting plaats. Een scam is een website of email die zich voordoet als een andere site of afzender. Door op rogue links te klikken kom je op pagina’s, lijkend op bekende pagina’s die er op uit zijn om je wallet te “drainen” (leegroven) van ETH en/of andere crypto en je NFT’s. Gemeen hebben deze scams dat ze je op het verkeerde been zetten, waardoor je uiteindelijk zelf toestemming geeft voor de frauduleuze transactie.  Daarom: Altijd, DYOR!

Shill

Shilling is eigenlijk niets meer dan het promoten van je NFT. Door een link naar je NFT te delen, maak je anderen enthousiast om ofwel de NFT van jou te kopen, of ook in te stappen in dezelfde NFT set. Doordat meer mensen in de NFT set stappen, neemt schaarste verder toe en zullen floor prices stijgen. Shillen is het marketen van je NFT (-set).

Secondary

Marktplaatsen voor handel in NFT’s zoals OpenSea en LooksRare. Secondary is de stap die volgt na primamary: de mint, meestal op de officiele site van het  project zelf. Bij de mint zijn de prijzen vastgelegd, op de marktplaats zijn de prijzen volledig afhankelijk van marktwerking.

SuperSea

SuperSea is een van de tools waarmee Rarity en Rank van een NFT makkelijk gevonden kan worden. De tool is beschikbaar als plug-in voor Chrome en embed op OpenSea de rarity info en rank in de bestaande schermen. Zo heb je direct overzicht welke NFT het meest zeldzaam is. SuperSea is deels een betaalde tool.

Sweeping the floor

Floor sweepen is het opkopen van de te koop staande NFT’s op de huidige floor price. Zodra al deze NFT’s opgekocht zijn, en dus niet meer te koop tegen het lage tarief, zal automatisch de floor price stijgen en worden alle NFT’s meer waard.

Floor sweepen kan ook betekenen het verhogen van de vraagprijs van NFT’s die te koop staan, zodat de floor price stijgt.

Trait

De traits zijn de bijzonderheden van een NFT. Deze zijn allemaal gedocumenteerd. Iedere eigenschap heeft een eign schaarsheid (rarity) met bijbehorende floor price. Zo kan je NFT bij de top 100 bijzondere NFT’s van een collectie van 10.000 NFT’s horen. In dat geval neemt de waarde van deze NFT ten opzichte van “nummer 9.983” in de collectie fors toe.

De Rarity van de traits zijn op te zoeken via verschillende tools, zoals TraitSniper, rarity.tools en SuperSea (en anderen).

TraitSniper

TraitSniper is een van de tools waarmee Rarity en Rank van een NFT makkelijk gevonden kan worden. De tool is beschikbaar als plug-in voor Chrome en embed op OpenSea de rarity info en rank in de bestaande schermen. Zo heb je direct overzicht welke NFT het meest zeldzaam is. TraitSniper is deels een betaalde tool.

WAGMI

We All Gonna Make It, is een van de mantra’s in de NFT space. Vanwege de (toekomstige) omvang van deze space is het aannemelijk dat er genoeg te verdienen valt voor iedereen. WAGMI is de tegenhanger van NGMI (Not Gonna Make It), wat uitgesproken als een investeerder aangeeft te verwachten dat zijn investering naar zero (0) gaat.

Wen Lambo?

Een typische vraag binnen Discords en communities. Wen Lambo staat voor “When will I be able to buy a Lambnoghini from NFT profit?”. Deze vraag stelt de te verwachten winstgevendheid ter sprake van een NFT-set.

Wen Moon?

Succesvolle NFT’s worden snel heel veel meer waard. In spreektaal “gaat de NFT dan naar de maan” (going to the moon/rocket). Deze vraag stelt de te verwachte winstgevendheid van een NFT-set ter sprake.

Whale

Een whale is iemand die 10-tallen NFT’s achter elkaar opkoopt en een wallet heeft met vele NFT’s. Iemand die de floor sweept zou bijvoorbeeld een whale kunnen zijn.

Whitelist

Voor het minten van een NFT wordt vaak een groep trouwe communityleden eerder toegelaten dan de rest van de markt. Om eerder toegelaten te worden, worden Whitelists gehanteerd. Soms kun je via alpha-kanalen in Discord-groepen je weg vinden naar whitelists. Ook worden whitelist-plaatsen vaak verloot onder mensen die een project shillen, tweeten en/of nieuwe leden binnenhalen in de community.

Mis je termen? Reageer dan hieronder welke termen je graag toegevoegd zou willen zien, dan voegen we die toe!

Geef een reactie